vis-a-vis.pl

Creative wmb page

Reanimacja w miejscach publicznych

Defibrylator AED jest urządzeniem obsługiwanym przez odpowiednio przeszkolone osoby w miejscach publicznych, skupiających dużą liczbę ludzi: dworcach, szkołach, centrach handlowych, zakładach pracy, urzędach czy domach opieki społecznej. Dostawcą tego rodzaju urządzeń jest firma Varia z Poznania. Oprócz właściwych urządzeń, firma oferuje także sprzęt o charakterze szkoleniowym, który umożliwia bezpieczny trening przeprowadzania defibrylacji. Defibrylatory oferowane są w dwóch wariantach - jednofazowym oraz dwufazowym.