vis-a-vis.pl

Creative wmb page

Projekty domów - DrewHome.com.pl

Będąc wiodącą firmą na rynku inwestycji budowlanych w dziedzinie budownictwa szkieletowego i kanadyjskiego firma DrewHome przedstawia swoją ofertę w zakresie realizacji i przygotowania dokumentacji technicznej budynków tego rodzaju. Cechą charakterystyczną naszych projektów, szczególnie tych tworzonych na specjalne zamówienie indywidualne i obejmujących rozwiązania nietypowe, jest ich duża adekwatność w stosunku do pomysłów i zamierzeń inwestorów przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezbędnych warunków technicznych wymaganych prawem i sztuką budowlaną.