vis-a-vis.pl

Creative wmb page

Oaza - Leczenie alkoholika

Brak kontroli nad nałogiem to powód do tego, aby zgłosić się na leczenie. Nie zawsze jednak osoba uzależniona chce podjąć sama to wyzwanie. Wówczas może zajść konieczność postarania się o skierowanie na przymusowe leczenie. Taka opcja jest możliwa, gdy w wyniku nadużywania alkoholu dochodzi do rozkładu życia rodzinnego czy deprawacji osób nieletnich. Sąd, na wniosek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora, podejmuje wówczas decyzję o tym jak długo i w jakiej placówce będzie miało miejsce leczenie alkoholika. Jednym z takich miejsc jest prywatne centrum uzależnień OAZA w Choceniu.