vis-a-vis.pl

Creative wmb page

Doświadczenie w skupie bydła

Firmie udało się utrzymać na rynku i sukcesywnie wzmacniać swoją pozycję od momentu założenia spółki w roku 2004, z czasem rozszerzając zakres kompetencji, między innymi włączając się w handel owcami, a także budując bazę eksportową, przydatną w coraz częstszych przypadkach transportu zagranicę, często zwłaszcza do bogatszych krajów Unii Europejskiej. Celem Agro-TransHandel jest utrzymanie w dobrym stanie i zacieśnienie sieci kontaktów z dostawcami świń, owiec i bydła na sprzedaż, o czym świadczy między innymi chęć rozwijania programów lojalnościowych.